Prawo, Porady, Podania

Your awesome Tagline

0 notes

Jednym z następst postępowania rozwodowego jest podział majątku wspólnego małżonkó. Czyli ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami po rozwodzie. Rozdzielność majątkowa kojarzy się zwykle z ustawnowienim podziału majątku. W przypadku gdy własnością małżonków przed rozwodem i po było mieszkanie dom lub inna nieruchomość sąd orzeka sposób podziału nieruchomości po rozwodzie i stalenie praw własności do niego. Często w takich przypadkach nieruchomość zostaje sprzedana a małżonkowie dzielą się otrzymaną gotówka proporcjonalnie do orzeczenia sądu. Gdy nie dochodzi do sprzedaży sąd często orzeka ustanowienie części wspólnych nieruchomości z których korzystają obie strony sporu oraz podziału na części wyłączne, które do dyspozycji pozostają jedynie dla jednej ze stron. Możliwe jest również porozumienie wstęmne małżonków co do podziału posiadanego majątku i wówczas sąd przychyla się do niego lub może go uchylić. Gdy w życi pojawi się konieczność przeprowadzenia rozwodu, warto skorzystać z pomyc prawnika suzkając np adwokat rozwód warszawa, pomoc fachowca w dziedzinie prawa może okazać się niezbędna, zwłaszcza gdy jedna ze stron nie wykazuję się chęciami do porozumienia. W warszawie coraz częściej z racji szybkiego trybu życia i zmieniających się okoliczności prawnych dochodzi do rozwodów.